Close sidebar

โทรศัพท์ : 089-788-7100, 081-667-4909

อีเมล : Thaikool2016@gmail.com

การใช้งานตู้แช่เย็นที่มีรับประกันสินค้า

     การใช้งานตู้เย็นในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นเมืองร้อน ควรเลือกซื้อจากร้านที่มีการรับประกันสินค้า ซึ่งร้านค้าทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร หรือร้านขายสินค้าของชำต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเก็บรักษา หรือการแช่แข็งสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อรักษาประสิทธิภาพ ให้คงความเย็นภายในตู้อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยตู้แช่หนึ่งตู้จะสามารถแช่สินค้าได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เบียร์วุ้น เป็นต้น 
     ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมแช่สินค้าไว้ในตู้ที่อุณหภูมิเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สินค้าแต่ละประเภทควรเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมแตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกเก็บแช่อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในตู้ด้วยอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละชนิด จึงจะช่วยให้สินค้านั้นๆ คงอยู่ได้นานมากกว่าปกติ ซึ่งข้อมูลในเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะสมของสินค้าชนิดต่างๆ นั้น ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำ สำหรับการเลือกซื้อตู้แช่เย็นประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและตรงกับการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด